วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์

วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์
การถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์สามารถทำได้ ดังนี้
1) การใช้ผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ เป็นกระบวนการคิดวิธีหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่าง เช่น


จากผังความคิดได้แสดงประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า ควรจะเลือกปฏิบัติการสร้างสรรค์
งานประเภทใด เช่น งานเขียนภาพ งานปั้น–แกะสลัก งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นต้น เป็นการสื่อหรือถ่ายทอดให้ทราบ
และตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

2) การกำหนดชื่อเรื่อง ทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะใด เช่น การเขียนภาพ การ
ปั้น–แกะสลัก การประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นต้น แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของการสื่อความหมาย สื่อ วัสดุอุปกรณ์
และเทคนิค วิธีการแสดงออก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s