ระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

      
นางสาวชนานันท์                    นายฐาปกรณ์                        นางสาวนันทนา
              
นายปรีดา   สุทธิประภา           นายวิฑูรย์ ศิรินาม        นายภูบดินทร์ อิ่นคำ
         
    นางสาวพรสวรรค์ ใจดี          นางสาวบุหลัน ชิณวงศ์             นางสาวพัชรินทร์ นาปรัง
          
  นางสาวฤทัยรัตน์                   นางสาวพลอยพิชชา บัวเย็น      นางสาวนิรมล สิงห์ธนะ
                            
นางสาวเบญจมาศ   บ้านสระ   นางสาวปิยธิดา                           นางสาวธารทิพย์ กลิ่นหอม
            
นางสาวสุมารินทร์ ท้ายเรือคำ   นางสาวพัชราภรณ์ หายโศรก6   นางสาวรัตนาภรณ์
            
นางสาวสุพรรณี ใจมูล             นางสาวประภาศรี  ขันธะสีลา    นางสาวทิพย์สุดา  ชาวเวียง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s